Met een Studie:SOA verhouding van 1:1 krijg je nog heel wat gedaan;
resultaat: Mechanica zit er nu wel in én ik heb een was gedaan én ik
heb een rondslingerend stuk geheugen in druan gedrukt én mijn kamer is
weer een stuk netter. Hoezee!

Advertisements