Comic sans is een vies lettertype. Helaas hebben heel veel mensen niet door dat het alleen maar goed is voor tekstballonnetjes. Het laatste voorbeeld: De licentie van MinGW is in comic sans. Nou is het maar GPL, maar toch, juist van open-source-fanatici zou je beter verwachten dan zo’n poeplettertype.

De wankele gezondheid trekt gelukkig wel weer bij, dus dat is prettig.

Zag trouwens net een stukje Den Haag Vandaag, met een interview met een of andere vooraanstaande Amerikaanse figuur, Francis Fukuyama, die redelijk wat zinnige dingen te zeggen had over democratie en zo. Volgens hem was een liberale democratie de uiteindelijke toestand waarin de wereld zal terechtkomen. In ieder geval totdat er een andere ideologie opkomt die beter is, maar op het moment kunnen we die gewoon niet voorstellen.

Op zich zal de fundamentalistische islam een grote uitdaging zijn, vooral ook omdat het in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Marxisme niet is gebaseerd op verlichtingsdenken, maar volgens mij is de fundamentalistische islam een reactionaire beweging die vooral een reactie is op het westen met haar eigen excessen. Typerend is dat een belangrijk deel van de fundamentalistische islam in het westen is gecreëerd, danwel door jongeren die in een isolement kwamen in een vreemde cultuur en mede daardoor op zoek gingen naar het ware geloof, danwel door westerse regeringen (de Amerikanen voorop). Minstens een halve eeuw lang is Amerika bezig geweest om het communisme te bestrijden. Een belangrijk deel van die strijd is gevoerd met verdeel-en-heers strategieën. Daarom vallen in de drie grote oorlogen die de VS over de afgelopen 50 jaar heeft gevoerd dan ook buitenproportioneel weinig Amerikanen. Het is ook veel makkelijker om een boer of geitenneu^H^H^Hherder een kalashnikov in handen te drukken en hen het vuile werk te laten doen. Diezelfde herders gaan nu de boer op met hun kalashnikovs en gebruiken alles wat ze van de westerse wereld wat ze geleerd hebben en steeds meer zijn gaan verwerpen om die manipulators terug te pakken en dit is een belangrijke bron van terrorisme.

Okay, meneer Fukuyama zei het iets subtieler, maar daar kwam het wel op neer. Hij was er alleen wel redelijk van overtuigd dat liberale democratie uiteindelijk wel de overhand zou krijgen, omdat dat het systeem is waarin gewoon de meeste burgers gelukkig zijn. Ik heb heel sterk het idee (maar dat kan ook vertekening van de westerse pers zijn) dat de gewone burgers van Iran ook gewoon vooral meer vrijheid willen. Dat ze dan in volledige persoonlijke vrijheid alsnog voor fundamentalisten kiezen kan, maar laat ze die vrijheid, en schrap niet iedereen die je niet aanstaat van de kieslijst.

Turkije is volgens mij wat dat betreft wel goed bezig. Er is nu een moslimpartij aan de macht, maar je ziet dat deze meer een CDA dan een AEL is. Redelijk conservatief, pragmatische en moslim. Zolang er geen hele ingrijpende dingen gebeuren verwacht ik dat een soortgelijke (tweede) verlichtingsgolf door de meeste moslimlanden zal trekken, met uitzondering van alles onder Noord-Afrika. Afrika is nog altijd een verloren continent en ik weet niet of dat ooit beter zal worden.

Advertisements