Purbanisatie

Het verschijnsel dat steden uitbreiden door overmatig gebruik van isolatiemateriaal

Advertisements