Ik vind groenlinks een heel sympathieke partij en de manier waarop ze zeker in de allerdaagse politiek idealisme met pragmatiek combineren bewonderenswaardig. Zo nu en dan ben ik het ook hartgrondig met ze oneens. Dat geldt nu even voor twee issues.

1) Afghanistan. De oorlog in Irak was wat mij betreft heel verkeerd, maar voor Afghanistan is mijns inziens duidelijk meer te zeggen. Dat regime was vele malen meer op onderdrukking gericht dan dat in Irak en Afghanistan faciliteerde wel degelijk Al-Quaeda. Op het moment dat wij, als Westerse landen, Afghanistan in de steek laten, zullen binnen een jaar de krijgsheren weer op hun plek zitten en zullen veel vrouwen weer terugkeren naar de vroege middeleeuwen waar ze tot een paar jaar terug in zaten. Dit kan niet de bedoeling zijn. Daarnaast hebben we ook nog een klein geloofwaardigheidsprobleem. Wij, Nederland en Europa, hebben het niet zo op met het unilateralisme van de VS (en terecht). Dan moeten we wel bewijzen dat grote verbanden als de Navo zin hebben en onze toezeggingen inlossen. Als laatste punt heb ik dan nog het leger zelf. Het mag misschien wat tekort schieten (sic) in het hogere geweldsspectrum, maar ik ben overtuigd van de competentie van het Nederlandse leger als vredestroepen. Laat die mensen doen waar ze het best in zijn, zodat de gewone mensen daar weer hoop krijgen op een betere toekomst en meer vertrouwen in westerse landen omdat de klus die met een inval begon in ieder geval wordt afgemaakt.

2) Kernenergie. Olie is de instabiele dobber waar de internationale economie op het moment op drijft. De meeste olie-en-gas leveranciers zijn instabiele landen waar dictators aan de macht worden gehouden met ons oliegeld (Nigeria, Saoudi-Arabië, Rusland). Nu zitten wij nog veilig op onze gasbel, maar die loopt in rap tempo leeg. Met besparing alleen komen we er niet en zon en wind zijn te onbetrouwbaar en te inrendabel om nu te kunnen functioneren als volledige vervanger. Zonlicht is er misschien over 20 jaar. Biogas is volledige onzin, wind is onbetrouwbaar, golfenergie is er nog lang niet (en niet rendabel voor de Nederlandse kust omdat Engeland zo nodig tussen ons en de Atlantische Oceaan moet liggen. Daarom zullen we steeds meer kernenergie moeten importeren uit Frankrijk. Dan kunnen we net zo goed ophouden met hypocriet zijn en er ook in Nederland nog eentje neerplempen. Geheel op zijn Nederlands moet dan wel een deel van de inkomsten uitgegeven worden voor de zoektocht naar alternatieven en (veel belangrijker) naar methoden om de halfwaardetijd van het afval te verminderen. Dit soort eisen heb je veel meer in de hand als een kerncentrale op eigen bodem staat.

Desondanks sta ik nog steeds achter GroenLinks, alleen ben ik het soms minder met ze eens…

Advertisements